Mail Aydınlatma Metni

İşbu e-posta içeriğinde bulunan veya tarafınızca e-posta atılması suretiyle elde edilen kişisel veriler ile ilgili veri sorumlusu Invento Teknoloji ve Bilgi Hizmetleri Tic. A.Ş. (Bundan böyle “INVENTO” olarak anılacaktır.)’dir. Bu kişisel veriler, INVENTO sorumluluğunda olup, yalnızca şirketin ticari ilişkileri kapsamında hizmetlerinin sunulması veya tarafınızla iletişime geçilmesi ile bağlantılı olarak firma çalışanları veya yetkilileri ile iletişime geçilmesi, bilgi ve belgelerin belgelerin INVENTO’nun yasal ve ticari amaçlarıyla sınırlı olarak kullanılması amacıyla işlenebilir ve aktarılabilir.

Bu e-postaya cevap vererek göndereceğiniz e-postalar bünyesinde bulunan kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5/2-c “sözleşmenin kurulması ve ifası ile ilgili veya gerekli olması”, ”5/2-ç “yasal yükümlülüklerinizin yerine getirilmesi”, 5/2-e “Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması” veya 5/2-f “meşru menfaat” maddelerindeki hukuki sebepler doğrultusunda yukarıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir. INVENTO, tarafınızca gönderilen kişisel verilerin hukuka uygun olarak elde edildiği ve bu kişisel verileri ile ilgili gerekli teknik ve idari tedbirlerin alındığı kabul edilmektedir. Bu şekilde elde edilen veriler INVENTO yurt içi veya yurt dışındaki iş ortakları, tedarikçileri ve müşterileri ile taraflar arasındaki ilişkinin amacına ve 6698 sayılı kanunun 8. maddesine uygun olarak paylaşacaktır. Mailleşme yoluyla veri sorumlusu INVENTO‘ya iletilen kişisel verileriniz ile ilgili 6698 sayılı kanun’un 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı kullanabilirsiniz. Konu hakkındaki detaylı bilgileri https://www.invento.com.tr adresindeki Kişisel Verileri Koruma Politikamızda bulabilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler
child sex