Veri ve Dosya Güvenliği Çözümleri

Kurumların dosya sunucularında, bulut ortamlarında ve veri tabanlarında bulunan kritik verilerini iç ve dış saldırılara karşı korunası kritik öneme sahiptir. Bu sebeple verilerin kimler tarafından, nasıl ve ne amaçla kullanıldığını takip etmek, izlemek ve gerektiğinde önlem almak gerekmektedir. İlgili verilerin güvenli kanallardan transfer edilmesi, raporlanması, hassas verilerin keşfedilerek şifreli-maskeli verilere dönüştürülmesi ve güvenliğin sağlanması hedeflenmektedir.

Çözüm Setleri
Veri Keşif Maskeleme
Etiketleme Anonimleştirme ve Silme
DLP Kriptolama Transfer Yönetimi
Kurulum, bakım, yönetilen hizmetler ve danışmanlık hizmetleri ile ilgili detaylar için iletişime geçebilirsiniz.