Hizmet ve Çözümlerimiz

Uç nokta güvenliği ile masaüstü bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, sunucular, bulut uygulama erişimleri ve mobil cihazlar gibi ortamların güvenliğinin sağlanması hedeflenmektedir...

Kurum için kritik önem taşıyan verilerin kim tarafından, hangi kanal aracılığıyla, kime, ne zaman gönderildiğinin izlenmesi ve bu durumun raporlanarak aksiyon alınması....

KVKK, Dijital Dönüşüm Ofisi Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi, BDDK Tebliğleri, EPDK Kanunları, Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Tebliği başta olmak üzere firmaların bilgi güvenliği konularında...

Güvenliğin tesisi, güvenlik ürünlerin bulunmasından daha çok, ihtiyaca göre doğru kurgulanmasına dayanmaktadır. Invento olarak, hem regülasyon ve standart danışmanlığından edindiğimiz tecrübe...

Ağ güvenliği, her kurum için yüksek öncelikli korunması gereken önemli noktalardan biridir. Kurum için varlıkların korunmasıyla birlikte ağ trafiğinin etkin bir şekilde yönetilmesi...

Her geçen yıl firmalar daha fazla dijitalleşmekte, ve kullanılan her dijital kaynak için zafiyet sayıları ivmelenerek artmaktadır. Söz konusu bu kolay tespit ve önleme yapılabilecek zafiyetler, kurumlara ciddi zararlar vermektedir.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği, ISO22301 İş Sürekliliği, ISO20000 / ITIL Hizmet Yönetimi, COBIT, PCIDSS, TISAX gibi belirli bir çerçeveye uyum konusunda verdiğimiz detaylı çözümlerdir.

Veri Koruma Yöneticisi (Data Privacy Oficer), Bilgi Güvenliği Yöneticisi (Chief Information Security Officer) ve Gelişmiş Bilgi Güvenliği Yöneticisi hizmetlerimizi (Advanced CISO) inceleyebilirsiniz.

Güvenli kanallardan verilerin aktarılması ve raporlanabilmesi Veri sızıntısı önleme yazılımları ile kritik öneme sahip verilerin kuruluş dışına taşınmasını önleme..

Günümüzde saldırganlar kurumların güvenlik çözümleri sebebi ile artık doğrudan kurum ile ilgilenmemektedirler. Güvenlik halkasının en zayıfı olan insan faktörünü hedef almaktadırlar...

Security Assesment/HealthCheck, Tedarikçi Denetimleri, İç Denetim Hizmetleri ve Olgunluk Seviyesi Denetim hizmetleri sunduğumuz çözümlerimizdir. 

Qualys Bulut güvenliği çözümü şirketlerin buluttaki operasyonlarını, buluttaki verilerini ve bulut sunucularının güvenliğini sağlayan çözümdür...

Günümüzde uzaktan çalışmanın giderek yaygınlaşması ile çalışanların kurum içerisindeki uygulamalarına güvenli ve kontrollü bir şekilde uzaktan erişim sağlayabilmesi yüksek öncelikli olmuştur...

Sızma testleri kurum ve şirketler için tabii oldukları regülasyonlar tarafından birçok sektör için zorunlu hale gelmektedir...

Varlık yönetimi, risk yönetimi, üçüncü parti yönetimi, açık rıza ve aydınlatma metni yönetimi, denetim yönetimi, doküman yönetimi, çerçeve yönetimi (ISO 27001, CIS vb.), regülasyon yönetimi (KVKK, GDPR vs) gibi ...

Yönetilebilen güvenlik hizmetlerimiz (MSP) ve On-Prem güvenlik ürünlerinin yönetimi hizmetlerimiz hakkında detay bilgiler için tıklayınız.

İş Ortaklarımız

Etkinlikler

21 Nisan, 2022
Ödüllü Webinar: Onetrust Envanter ve Risk Yönetimi 
07 Nisan, 2022
Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberinin Üniversitelerde Uygulanması
25 Kasım, 2021
Tufin ile Ağ Güvenliği Politikalarınızı Yönetin

Blog

Checkpoint Harmony ürün ailesi, saldırı yüzeylerini daraltarak değişen tehdit aktörlerine karşı

...

Invento, dünyanın en hızlı büyüyen GRC şirketi OneTrust ile yaptığı partnerlik antlaşmasıyla

...

Bültenimize Abone Olun

Please fill the required field.